Buurtvereniging Handel-Zuid

Buurtvereniging

Buurtvereniging Handel-Zuid bestaat uit de onderstaande bestuursleden en commissies:

Bestuur
Voorzitter Thea Brouwers 0492-323707 06-51518415 j.dewit23@chello.nl
Penningmeester Angelique v.d. Valk 0492-321431
Secretariaat Jolanda van Berlo 0492-367871 06-39884483
Bestuurslid Sylvie Vogels 0492-366639 06-53965891
Bestuurslid Monique van Gelderen 06-24593093
Bestuurslid en ICT Floris Wijnnobel 06-22444131 floris.wijnnobel@gmail.com

Carnaval Rob Kweens
Peter Bexkens
Monique van Gelderen
Sylvie Vogels

Buurtfeest Monique van Gelderen

Jeugd t/m Groep 8 Jolanda van Berlo
Monique van Gelderen

Jeugd t/m 18 Angelique v.d. Valk
Sylvie Vogels
Miranda Bexkens

Sint Jolanda van Berlo

Kerstattentie Thea Brouwers

Zieken/kraambezoek Angelique v.d. Valk

Groenonderhoud Thea Brouwers

Welkom en overlijden Leo v.d. Elsen

Post

Secretariaat Mariahofke 15
5423 SN Handel
buurtverenigingHandelZuid@hotmail.nl

Rabobank NL66RABO0116131438
KvK 62435193